Reklamačný protokol

Reklamačný protokol, použite aj v prípade vrátenia tovaru do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Reklamujúci:

Meno: .....................................................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................
Telefón: ..................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................
č.ú. reklamujúceho ................................................................................................................

 

Dodávateľ:

Fakturačná adresa:

Kovářová Marie
Hornická 273
33021 Líně

Adresa na vrátenie tovaru:

Kovářová Marie
Nám. 1. Máje 21
330 21  Líně


IČO: 13864203
DIČ: CZ6561180868

info@polstarnakojeni.cz

č.ú. 2900579328/2010 (korunový účet v Kč)
č.u. 2500579329/2010 (eurový účet vedený v EUR) IBAN: CZ5720100000002500579329 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Dátum predaja:..................................................

Číslo objednávky: .............................................

Popis nedostatku alebo dôvod vrátenia tovaru:
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Obsah balenia pri odovzdaní:
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Upozornenie:

  • Tovar k reklamácii odovzdávajte vždy kompletný vrátane doplnkov, predídete tak predĺženiu doby reklamácie
  • Tento formulár použite aj pri vrátení tovaru do 14tich dní.
  • Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru.
  • Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci na odstúpenie od kúpnej zmluvy využiť formulár poskytovaný Predávajúcim
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať na Kontaktnú adresu predávajúceho: Kovářová Marie, Nám. 1. Máje 21, 330 21 Líně
        alebo na kontaktný e-mail predávajúceho info@polstarnakojeni.cz
  • Náklady s vrátením tovaru, na našu pobočku (Líně, nám. 12. Máje 21, 330 21 Líně) hradí kupujúci.
  • Peniaze Vám budú vrátené do 14 dní na Vami uvedený účet

Dátum a podpis reklamujúceho: